Bismillahi ar-rahman ar-rahim

Ahlan wa sahlan bi qudwabikum

Monday, May 10, 2010

AL-GHAZW AL-FIKRI (Perang Pemikiran)

PENDAHULUAN
Umat Islam secara umum tidak menyadari akan bahaya perang pemikiran. Fenomena ini dibuktikan dengan banyaknya muslim yang secara sadar ataupun tidak telah mengikuti pemikiran, tingkah laku, dan gaya hidup orang kafir (Barat). ketidaksadaran muslim terhadap bahaya ini menjadikannya kehilangan identitas dan kepercayaan diri sebagai muslim. Bahkan kebanggaan dengan tingkah laku jahiliyah ini telah dijadikan sebagai budaya.

Topik ini disampaikan agar kita memahami bahaya perang pemikiran yang dilakukan dengan berbagai cara dan sarana yang ada di sekitar kita. Dengan memaparkan conroh, bukti, dan realitas tentang al-ghazw al-fikri, diharapkan muncul kesadaran pada ummat Islam sehingga umat mempunyai beteng dan kesadaran untuk memperbaiki dirinya.

Pihak kafir yang mengalami kekalahan yang berutun dari pihak Islam selama perang Salib mencari alternatif untuk menghancurkan umat Islam. Mereka tidak pernah rela dan tidak pernah berhenti menyerang ummat Islam sehingga umat Islam mengikuti millah mereka. Strategi yang dipilih untuk menghancurkan ummat Islam adalah al-ghazw al-fikri. Al-Ghazw al-fikri adalah serangan pemikiran, budaya, mental dan konsep yang dilakukan secara terus menerus dengan sistematik, teratur, serta terancang dengan baik. Hal itu dilakukan sehingga muncul perubahan kepribadian, gaya hidup dan tingkah laku ummat Islam

No comments:

Post a Comment